Vietnamese English
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh 1

Liên hệ: (08) 3521 0603
Fax: (08) 3521 0690

Số lượng truy cập

Số lượng truy cập : 40555

Số người online: 1

Tin tức » Công bố thông tin
Quỹ Bình Ổn ngày 30/06/2015
Quỹ Bình Ổn của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương đến thời điểm ngày 30/06/2015 là -7.109.815.540 VNĐ
Các tin khácQuỹ bình ổn giá
Ước tính Quỹ Bình Ổn đến 15h ngày 04/08/2015
Ước tính QBO giá đến ngày 19/08/2015 của Công ty CP Dầu khí Đông Phương
Báo cáo QBO giá tháng 07/2015 của Đông Phương
Quỹ Bình Ổn tháng 08/2015 của Công ty CP Dầu khí Đông Phương
Quỹ Bình Ổn tháng 08/2015 của Công ty CP Dầu khí Đông Phương
Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng Quỹ BOG Xăng dầu tháng 09/2015
Ước tính Quỹ Bình ổn của Công ty Đông Phương đến ngày 19/10/2015 của Công ty CP Dầu khí Đông Phương
BOG tạm tính ngày 03/11/2015 của Cty CP Dầu khí Đông Phương
Ước tính QBO giá đền ngày 03/12/2015 của Cty CP Dầu khí Đông Phương
Ước tính QBG giá đến ngày 18/12/2015 của Cty CP Dầu khí Đông Phương
Quỹ Bình Ổn tháng tháng 01/2016 của Cty CP Dầu khí Đông Phương
Ước tính QBO đến ngày 21/03/2016 của Công ty CP Dầu khí Đông Phương
Công ty CP Dầu Khí Đông Phương tăng giá xăng dầu từ 15h00 ngày 04/06/2016
Công ty CP Dầu Khí Đông Phương điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h00 ngày 20/06/2016
Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng Quỹ Bình Ổn Xăng Dầu tháng 05/2016
Công ty CP Dầu Khí Đông Phương điều chỉnh giá xăng từ 15 giờ 00 phút ngày 05 tháng 07 năm 2016
Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng Quỹ Bình Ổn Xăng Dầu tháng 06/2016 của Công ty CP Dầu KHí Đông Phương
Công ty CP Dầu KHí Đông Phương giảm giá xăng từ 15 giờ 00 phút ngày 20/07/2016
Ước tính quỹ Bình Ổn của Công ty CP Dầu KHí Đông PHương ngày 20/07/2016
Công ty CP Dầu Khí Đông Phương giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 04 tháng 08 năm 2016
Công ty CP Dầu Khí Đông Phương tăng giá xăng dầu từ 15 giờ 30 phút ngày 19/08/2016
Công bố Quỹ Bình Ổn đến ngày 31/08/2016 của Công ty CP Dầu Khí Đông Phương
Công ty CP Dầu Khí Đông Phương điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 20/09/2016
Công ty CP Dầu Khí Đông Phương tăng giá bán lẻ xăng dầu lúc 16 giờ 30 phút, ngày 05/10/2016
Công ty CP Dầu Khí Đông Phương chính thức tăng giá bán lẻ xăng dầu vào lúc 16 giờ 45 phút, ngày 20 tháng 10 năm 2016
Số dư Quỹ Bình Ổn Giá đến ngày 31/10/2016 của Công ty CP Dầu Khí Đông Phương
Công ty CP Dầu Khí Đông Phương điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 04/11/2016
Công ty CP Dầu Khí Đông Phương chính thức điều chỉnh giảm giá bán lẻ lúc 15 giờ 00 phút, ngày 19/11/2016
Công ty CP Dầu Khí Đông Phương tăng giá xăng dầu từ 19 giờ 00 phút, ngày 05.12.2016
Công ty CP Dầu Khí Đông Phương điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng Dầu vào lúc 15 giờ, ngày 19/01/2017
Công ty CP Dầu Khí Đông Phương điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 16 giờ, 00 phút ngày 03/02/2017
Công ty CP Dầu Khí Đông Phương tăng giá xăng dầu ngày 18/02/2017
Uowsc tính Quỹ Bình ổn đến ngày 18/02/2017, của Công ty CP Dầu Khí Đông Phương
Công Ty CP Dầu Khí Đông Phương chính thức điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 06/03/2017
Công Ty CP Dầu Khí Đông Phương điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào lúc 15 giờ, ngày 21/03/2017
Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Đông Phương tăng giá xăng dầu lúc 15 giờ 00 phút, ngày 20/04/2017
Ước tính quỹ bình ổng đến ngày 20/04/2017 của Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Đông Phương
Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Đông PHương giảm giá bán lẻ xăng dầu ngày 05/05/2017, 15 giờ
Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Đông PHương giảm giá Xăng Dầu lúc 15 giờ, 00 phút ngày 20/05/2017
Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Đông Phương chính thức giảm giá bán lẻ xăng dầu. lúc 15 giờ 00 phút, ngày 20/05/2017
Công Ty CP Dầu Khí Đông Phương tăng giá bán lẻ xăng dầu ngày 05/06/2017
Công Ty CP Dầu Khí Đông Phương giảm giá xăng dầu vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 20/06/2017
Công Ty CP Dầu Khí Đông Phương tăng giá bán lẻ lúc 15h00 phút ngày 20/07/2017
Công Ty CP Dầu Khí Đông Phương tăng giá bán lẻ lúc 15h00 phút ngày 20/07/2017
Công Ty CP Dầu KHí Đông Phương tăng giá bán lẻ xăng dầu ngày 07/04/2018
Công Ty CP Dầu Khí Đông Phương điều chỉnh giá bán lẻ dầu DO ngày 23/04/2018
Quỹ Bình Ổn tháng 01/2018 của Công Ty CP Dầu Khí Đông Phương
Quỹ Bình Ổn tháng 02/2018 của Công Ty CP Dầu Khí Đông Phương
Quỹ Bình Ổn tháng 03/2018 của Công Ty CP Dầu Khí Đông Phương
Quỹ Bình Ổn tháng 06/2017 của Công Ty CP Dầu Khí Đông Phương
Quỹ Bình Ổn tháng 07/2017 của Công Ty CP Dầu Khí Đông Phương
Quỹ Bình Ổn tháng 08/2017 của Công Ty CP Dầu Khí Đông Phương
Quỹ Bình Ổn tháng 09/2017 của Công Ty CP Dầu Khí Đông Phương
Quỹ Bình Ổn tháng 10/2017 của Công Ty CP Dầu Khí Đông Phương
Quỹ Bình Ổn tháng 11/2017 của Công Ty CP Dầu Khí Đông Phương
Quỹ Bình Ổn tháng 12/2017 của Công Ty CP Dầu Khí Đông Phương
Công Ty CP Dầu Khí Đông Phương giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu ngày 23/03/2018
Công Ty CP dầu Khí Đông Phương giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu ngày 08/03/2018
Công Ty CP Dầu Khí Đông Phương tăng giá bán lẻ xăng dầu ngày 23/05/2018
Công ty CP Dầu Khí Đông Phương điều chỉnh giá xăng từ 15 giờ 00 phút ngày 06 tháng 11 năm 2018