Vietnamese English
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh 1

Liên hệ: (08) 3521 0603
Fax: (08) 3521 0690

Số lượng truy cập

Số lượng truy cập : 40555

Số người online: 1

Tin tức » Công bố thông tin
Công Ty CP Dầu Khí Đông Phương tăng giá bán lẻ xăng dầu ngày 23/05/2018

Công Ty CP Dầu Khí Đông Phương tăng giá bán lẻ xăng dầu ngày 23/05/2018, lúc 15 giờ 00 phút, cụ thể:

Xem chi tiết
Công ty CP Dầu Khí Đông Phương điều chỉnh giá xăng từ 15 giờ 00 phút ngày 06 tháng 11 năm 2018

Căn cứ Công văn số 8989/BCT-TTTN, ngày 06/11/2018 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 1915/QĐ-DKĐP ngày 06/11/2018 của Công ty Cổ phần Dầu Khí Đông Phương về việc giá bán lẻ xăng, dầu kể từ 15 giờ ngày 06 tháng 11 năm 2018.

 

Xem chi tiết
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »