Chưa được phân loại

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 12.04.2022

Căn cứ Công văn số 1846/BCT-TTTN, ngày 12/04/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 34/QĐ-DKĐP và Quyết định số 35/QĐ-DKĐP ngày 12/04/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]