Phát Triển Bền Vững

Hoạt động an toàn sức khỏe

  Orient Oil luôn nỗ lực hết sức nhằm mang đến một môi trường làm việc an ninh, an toàn, nơi mỗi cán bộ công nhân viên được trang bị kiến thức và khả năng làm việc an toàn bằng việc áp dụng các công nghệ tiên tiến và ứng
[Chi tiết...]

Công tác môi trường

” Orient Oil ” cam kết toàn diện trong việc đảm bảo môi trường bền vững bằng cách bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu ô nhiễm vì các thế hệ hiện tại và tương lai. Chúng tôi đã triển khai hệ thống quản lý môi
[Chi tiết...]

Trách nhiệm xã hội

Orient Oil luôn nhận thức được tầm quan trọng của trách nhiệm xã hội trong khu vực mà chúng tôi đang hoạt động và có các chính sách hợp tác để sẻ chia những thành tựu kinh doanh góp phần cải thiện giáo dục và chất lưọng cuộc sống của cộng
[Chi tiết...]

Văn hóa doanh nghiệp

Bên cạnh việc phát huy tối đa tính ưu việt của khoa học – công nghệ, sức mạnh của các giá trị cứng như tài sản, nguồn lực tài chính, hệ thống quản trị, hiệu quả đồng vốn… Orient Oil luôn nhận thức rõ và đặc biệt coi trọng các
[Chi tiết...]