Công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Công ty

Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương hết sức chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho Cán bộ  nhân viên.  Nhận thức rõ điều đó,  trong thời gian qua Công ty đã kết hợp tổ chức được nhiều lớp đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành giúp cho Cán bộ nhân viên vững vàng và trưởng thành hơn.
Trên tinh thần đó, ngày 16/10 Công ty đã Khai giảng lớp học Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu tại Cần Thơ. Tham gia lớp học là 60 Cán bộ nhân viên đang làm việc tại Văn phòng Công ty TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dầu khi Đông Phương Tây Đô và Nhà máy sản xuất Dầu khí đông Phương. Qua lớp học các Cán bộ nhân viên được trang bị thêm các kiến thức về nghiệp vụ xăng dầu để bổ sung và hoàn thiện kiến thức chung phục vụ công việc tại Công ty.