Công ty thành viên

Các công ty thành viên đang hoạt động.

STT Chi nhánh Bản Đồ
1 Công ty TNHH MTV Đông Phương Tây Đô
Địa chỉ: 15/A2 Bùi Quang Trinh, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ, Việt Nam.Số điện thoại: 0292 3933 997