Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 00 giờ 00 ngày 01.04.2022

Căn cứ Công văn số 1674/BCT-TTTN, ngày 01/04/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 32/QĐ-DKĐP và Quyết định số 33/QĐ-DKĐP ngày 01/04/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 00 giờ 00 phút ngày 01 tháng 04 năm 2022 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 28.150 28.710
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 27.300 27.840
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 25.080 25.580
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 25.430 25.930
Dầu KO Đồng/lít 23.760 24.230

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 00 giờ 00 phút ngày 01/04/2022, cụ thể như sau:

 

Nguồn: Orient Oil