Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 00 giờ 00 ngày 01.07.2022

Căn cứ Công văn số 3742/BCT-TTTN, ngày 01/07/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 55/QĐ-DKĐP ngày 01/07/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 00 giờ 00 phút ngày 01 tháng 07 năm 2022 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 32.760
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 30.890
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 29.610
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 30.410
Dầu KO Đồng/lít 28.350

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường, giá vùng 2 áp dụng cho hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần

Dầu khí Đông Phương, mỗi địa phương sẽ tương ứng với mức giá khác nhau phù hợp với quy định về giá của BCT)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 00 giờ 00 phút ngày 01/07/2022, cụ thể như sau:

 

Nguồn: Orient Oil