Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 00 giờ 00 ngày 11.07.2022

Căn cứ Công văn số 3942/BCT-TTTN, ngày 11/07/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 56/QĐ-DKĐP ngày 11/07/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 11 tháng 07 năm 2022 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 29.670
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 27.780
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 26.590
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 27.590
Dầu KO Đồng/lít 26.340

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường, giá vùng 2 áp dụng cho hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần

Dầu khí Đông Phương, mỗi địa phương sẽ tương ứng với mức giá khác nhau phù hợp với quy định về giá của BCT)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 11/07/2022, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil