Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 01.03.2022

Căn cứ Công văn số 961/BCT-TTTN, ngày 01/03/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 18/QĐ-DKĐP và Quyết định số 19/QĐ-DKĐP ngày 01/03/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 01 tháng 03 năm 2022 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 26.830 27.360
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 26.070 26.590
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 21.310 21.730
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 21.660 22.090
Dầu KO Đồng/lít 19.970 20.360

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 01/03/2022, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil