Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 01.06.2022

Căn cứ Công văn số 3011/BCT-TTTN, ngày 01/06/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 49/QĐ-DKĐP và Quyết định số 50/QĐ-DKĐP ngày 01/06/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 01 tháng 06 năm 2022 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 31.570 32.200
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 30.230 30.830
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 26.390 26.910
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 27.190 27.730
Dầu KO Đồng/lít 25.340 25.840

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 01/06/2022, cụ thể như sau:

 

Nguồn: Orient Oil