Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 03.04.2023

Căn cứ theo văn bản số 1886/BCT-TTTN, ngày 03/04/2023 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 57/2023/QĐ-DKĐP ngày 03/04/2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 03 tháng 04 năm 2023 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 23.120
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 22.080
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 19.430
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 20.690
Dầu KO Đồng/lít 19.030

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường) 

Giá vùng 2 áp dụng cho hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương, từng địa phương sẽ có niêm yết giá tương ứng (Chi tiết trong file đính kèm: QĐ 57 Điều Chỉnh Giá).

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 03/04/2023, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil