Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 03.07.2023

Căn cứ theo văn bản số 4228/BCT-TTTN, ngày 03/07/2023 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 73/2023/QĐ-DKĐP ngày 03/07/2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 03 tháng 07 năm 2023 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 21.420
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 20.470
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 18.160
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 18.840
Dầu KO Đồng/lít 17.920

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường) 

Giá vùng 2 áp dụng cho hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương, từng địa phương sẽ có niêm yết giá tương ứng (Chi tiết trong file đính kèm: QĐ 73 Điều Chỉnh Giá).

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 03/07/2023, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil