Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 03.10.2022

Căn cứ Công văn số 5938/BCT-TTTN, ngày 03/10/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 77/QĐ-DKĐP ngày 03/10/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 03 tháng 10 năm 2022 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 21.440
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 20.730
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 22.200
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 24.180
Dầu KO Đồng/lít 21.680

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường) 

Giá vùng 2 áp dụng cho hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương (Chi tiết trong file đính kèm qd_77_2022_dieu_chinh_gia).

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 03/10/2022, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil