Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 04.05.2022

Căn cứ Công văn số 2293/BCT-TTTN, ngày 04/05/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 41/QĐ-DKĐP và Quyết định số 42/QĐ-DKĐP ngày 04/05/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 04 tháng 05 năm 2022 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 28.430 28.990
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 27.460 28.000
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 25.530 26.040
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 26.330 26.850
Dầu KO Đồng/lít 23.820 24.290

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 04/05/2022, cụ thể như sau:

 

Nguồn: Orient Oil