Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 05.09.2022

Căn cứ Công văn số 5274/BCT-TTTN, ngày 05/09/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 70/QĐ-DKĐP ngày 05/09/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 05 tháng 09 năm 2022 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 24.230
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 23.350
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 25.180
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 27.160
Dầu KO Đồng/lít 25.440

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường, giá vùng 2 áp dụng cho hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần

Dầu khí Đông Phương, mỗi địa phương sẽ tương ứng với mức giá khác nhau phù hợp với quy định về giá của BCT)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 05/09/2022, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil