Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 10.11.2021

Căn cứ Công văn số 7101/BCT-TTTN, ngày 10/11/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 119/QĐ-DKĐP và Quyết định số 120/QĐ-DKĐP ngày 10/11/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 10 tháng 11 năm 2021 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 24.990 25.480
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 23.660 24.130
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 18.710 19.080
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 19.060 19.080
Dầu KO Đồng/lít 17.630 17.980

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 10/11/2021, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil