Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 10.9.2021

Căn cứ Công văn số 5522/BCT-TTTN, ngày 10/09/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 98/QĐ-DKĐP và Quyết định số 99/QĐ-DKĐP ngày 10/09/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 10 tháng 09 năm 2021 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 21.390 21.810
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 20.140 20.540
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 16.020 16.340
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 16.370 16.690
Dầu KO Đồng/lít 15.080 15.380

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 10/09/2021, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil