Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.04.2023

Căn cứ theo văn bản số 2075/BCT-TTTN, ngày 11/04/2023 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 58/2023/QĐ-DKĐP ngày 11/04/2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 11 tháng 04 năm 2023 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 24.240
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 23.170
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 20.140
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 21.570
Dầu KO Đồng/lít 19.730

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường) 

Giá vùng 2 áp dụng cho hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương, từng địa phương sẽ có niêm yết giá tương ứng (Chi tiết trong file đính kèm: 23.04.11 QĐ 58 Điều Chỉnh Giá).

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 11/04/2023, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil