Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.05.2022

Căn cứ Công văn số 2531/BCT-TTTN, ngày 11/05/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 44/QĐ-DKĐP và Quyết định số 45/QĐ-DKĐP ngày 11/05/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 11 tháng 05 năm 2022 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 29.980 30.570
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 28.950 29.520
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 26.650 27.180
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 27.450 27.990
Dầu KO Đồng/lít 25.160 25.660

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 11/05/2022, cụ thể như sau:

 

Nguồn: Orient Oil