Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.10.2021

Căn cứ Công văn số 6295/BCT-TTTN, ngày 11/10/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 105/QĐ-DKĐP và Quyết định số 106/QĐ-DKĐP ngày 11/10/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 11 tháng 10 năm 2021 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 22.870 23.320
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 21.680 22.110
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 17.540 17.890
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 17.890 18.240
Dầu KO Đồng/lít 16.620 16.950

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 11/10/2021, cụ thể như sau:

 

Nguồn: Orient Oil