Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.10.2022

Căn cứ Công văn số 6253/BCT-TTTN, ngày 11/10/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 78/QĐ-DKĐP ngày 11/10/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 11 tháng 10 năm 2022 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 22.000
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 21.290
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 24.180
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 26.160
Dầu KO Đồng/lít 22.820

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường) 

Giá vùng 2 áp dụng cho hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương, từng địa phương sẽ có niêm yết giá tương ứng (Chi tiết trong file đính kèm: qd_78_2022).

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 11/10/2022, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil