Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.6.2021

Căn cứ Công văn số 3382/BCT-TTTN, ngày 11/06/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 63/QĐ-DKĐP ngày 11/06/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 11 tháng 06 năm 2021 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 20.160 20.560
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 19.040 19.420
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 15.440 15.740
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 15.790 16.100
Dầu KO Đồng/lít 14.410 14.690

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 11/06/2021, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil