Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.8.2021

Căn cứ Công văn số 4843/BCT-TTTN, ngày 11/08/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 93/QĐ-DKĐP ngày 11/08/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 11 tháng 08 năm 2021 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 21.680 22.110
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 20.490 20.890
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 16.170 16.490
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 16.520 16.490
Dầu KO Đồng/lít 15.170 15.470

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 11/08/2021, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil