Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 12.04.2022

Căn cứ Công văn số 1846/BCT-TTTN, ngày 12/04/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 34/QĐ-DKĐP và Quyết định số 35/QĐ-DKĐP ngày 12/04/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 12 tháng 04 năm 2022 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 27.310 27.850
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 26.470 26.990
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 24.380 24.860
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 24.730 25.220
Dầu KO Đồng/lít 23.020 23.480

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 12/04/2022, cụ thể như sau:

 

Nguồn: Orient Oil