Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 12.09.2022

Căn cứ Công văn số 5404/BCT-TTTN, ngày 12/09/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 73/QĐ-DKĐP ngày 12/09/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 12 tháng 09 năm 2022 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 23.210
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 22.230
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 24.180
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 26.160
Dầu KO Đồng/lít 24.410

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường, giá vùng 2 áp dụng cho hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần

Dầu khí Đông Phương, mỗi địa phương sẽ tương ứng với mức giá khác nhau phù hợp với quy định về giá của BCT)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 12/09/2022, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil