Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 12.3.2021

Căn cứ Công văn số 1348/BCT-TTTN, ngày 12/03/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 23/QĐ-DKĐP ngày 12/03/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 12 tháng 03 năm 2021 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 18.880 19.250
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 17.720 18.070
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 14.400 14.680
Dầu KO Đồng/lít 13.170 13.430

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 12/03/2021, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil