Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 12.7.2021

Căn cứ Công văn số 4104/BCT-TTTN, ngày 12/07/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 85/QĐ-DKĐP ngày 12/07/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 12 tháng 07 năm 2021 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 21.780 22.210
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 20.610 21.020
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 16.530 16.860
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 16.880 17.210
Dầu KO Đồng/lít 15.500 15.810

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 12/07/2021, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil