Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 13.02.2023

Căn cứ theo văn bản số 639/BCT-TTTN, ngày 13/02/2023 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 06/2023/QĐ-DKĐP ngày 13/02/2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 13 tháng 02 năm 2023 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 23.760
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 22.860
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 21.560
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 22.600
Dầu KO Đồng/lít 21.590

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường) 

Giá vùng 2 áp dụng cho hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương, từng địa phương sẽ có niêm yết giá tương ứng (Chi tiết trong file đính kèm: QĐ 06 Điều Chỉnh Giá 13.02.23).

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 13/02/2023, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil