Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 21.03.2022

Căn cứ Công văn số 1403/BCT-TTTN, ngày 21/03/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 28/QĐ-DKĐP và Quyết định số 29/QĐ-DKĐP ngày 21/03/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 21 tháng 03 năm 2022 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 29.190 29.770
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 28.330 28.890
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 23.630 24.100
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 23.980 24.450
Dầu KO Đồng/lít 22.240 22.680

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 21/03/2022, cụ thể như sau:

 

Nguồn: Orient Oil