Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 21.04.2022

Căn cứ Công văn số 2078/BCT-TTTN, ngày 21/04/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 36/QĐ-DKĐP và Quyết định số 37/QĐ-DKĐP ngày 21/04/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 21 tháng 04 năm 2022 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 27.990 28.540
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 27.130 27.670
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 25.350 28.850
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 25.700 26.210
Dầu KO Đồng/lít 23.820 24.290

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 21/04/2022, cụ thể như sau:

 

Nguồn: Orient Oil