Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 21.06.2023

Căn cứ theo văn bản số 3862/BCT-TTTN, ngày 21/06/2023 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 72/2023/QĐ-DKĐP ngày 21/06/2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 21 tháng 06 năm 2023 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 22.010
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 20.870
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 18.170
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 18.850
Dầu KO Đồng/lít 17.950

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường) 

Giá vùng 2 áp dụng cho hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương, từng địa phương sẽ có niêm yết giá tương ứng (Chi tiết trong file đính kèm: QĐ 72 Điều Chỉnh Giá).

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 21/06/2023, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil