Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 21.07.2023

Căn cứ theo văn bản số 4790/BCT-TTTN, ngày 21/07/2023 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 77/2023/QĐ-DKĐP ngày 21/07/2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 21 tháng 07 năm 2023 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 22.790
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 21.630
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 19.500
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 20.290
Dầu KO Đồng/lít 19.180

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường) 

Giá vùng 2 áp dụng cho hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương, từng địa phương sẽ có niêm yết giá tương ứng (Chi tiết trong file đính kèm: 23.07.21 QD77 Điều Chỉnh Giá).

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 21/07/2023, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil