Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 21.09.2022

Căn cứ Công văn số 5621/BCT-TTTN, ngày 21/09/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 76/QĐ-DKĐP ngày 21/09/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 21 tháng 09 năm 2022 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 23.210
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 22.230
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 24.180
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 26.160
Dầu KO Đồng/lít 24.410

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường) 

Giá vùng 2 áp dụng cho hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương (Chi tiết trong file đính kèm qd_76_2022_dieu_chinh_gia)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 21/09/2022, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil