Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 21.12.2022

Căn cứ Công văn số 8243/BCT-TTTN, ngày 21/12/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 95/QĐ-DKĐP ngày 21/12/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 21 tháng 12 năm 2022 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 20.700
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 19.970
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 21.600
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 23.580
Dầu KO Đồng/lít 21.830

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường) 

Giá vùng 2 áp dụng cho hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương, từng địa phương sẽ có niêm yết giá tương ứng (Chi tiết trong file đính kèm: qd_95_2022).

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 21/12/2022, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil