Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 23.05.2022

Căn cứ Công văn số 2738/BCT-TTTN, ngày 23/05/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 46/QĐ-DKĐP và Quyết định số 47/QĐ-DKĐP ngày 23/05/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 23 tháng 05 năm 2022 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 30.650 31.260
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 29.630 30.220
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 25.550 26.060
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 26.350 26.870
Dầu KO Đồng/lít 24.400 24.880

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 23/05/2022, cụ thể như sau:

 

Nguồn: Orient Oil