Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 25.02.2021

Căn cứ Công văn số 992/BCT-TTTN, ngày 25/02/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 20/QĐ-DKĐP ngày 25/02/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 25 tháng 02 năm 2021 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 18.080 18.440
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 17.030 17.370
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 13.840 14.110
Dầu KO Đồng/lít 12.610 12.860

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 25/02/2021, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil