Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 25.11.2021

Căn cứ Công văn số 7477/BCT-TTTN, ngày 25/11/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 125/QĐ-DKĐP và Quyết định số 126/QĐ-DKĐP ngày 25/11/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 25 tháng 11 năm 2021 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 23.900 24.370
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 22.910 23.360
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 18.380 18.740
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 18.730 19.100
Dầu KO Đồng/lít 17.190 17.530

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 25/11/2021, cụ thể như sau:

 

Nguồn: Orient Oil