Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 25.9.2021

Căn cứ Công văn số 5909/BCT-TTTN, ngày 25/09/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 101/QĐ-DKĐP và Quyết định số 102/QĐ-DKĐP ngày 25/09/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 25 tháng 09 năm 2021 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 21.940 22.370
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 20.710 21.120
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 16.580 16.910
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 16.930 17.260
Dầu KO Đồng/lít 15.640 15.950

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 25/09/2021, cụ thể như sau:

 

Nguồn: Orient Oil