Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 26.01.2021

Căn cứ Công văn số 466/BCT-TTTN, ngày 26/01/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 14/QĐ-DKĐP ngày 26/01/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 26 tháng 01 năm 2021 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 17.270 17.610
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 16.300 16.620
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 13.040 13.300
Dầu KO Đồng/lít 11.900 12.130

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 26/01/2021, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil