Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 26.12.2020

Căn cứ Công văn số 10034/BCT-TTTN, ngày 26/12/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 174/QĐ-DKĐP ngày 26/12/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 26 tháng 12 năm 2020 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 16.470 16.790
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 15.510 15.820
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 12.370 12.610
Dầu KO Đồng/lít 11.180 11.400

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 26/12/2020, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil