Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 26.6.2021

Căn cứ Công văn số 3753/BCT-TTTN, ngày 26/06/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 70/QĐ-DKĐP ngày 26/06/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 26 tháng 06 năm 2021 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 20.910 21.320
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 19.760 20.150
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 16.110 16.430
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 16.460 16.780
Dầu KO Đồng/lít 15.050 15.350

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 26/06/2021, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil