Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 26.8.2021

Căn cứ Công văn số 5204/BCT-TTTN, ngày 26/08/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 96/QĐ-DKĐP và Quyết định số 97/QĐ-DKĐP ngày 26/08/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 26 tháng 08 năm 2021 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 21.130 21.550
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 19.890 20.280
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 15.660 15.970
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 16.010 16.330
Dầu KO Đồng/lít 14.760 15.050

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 26/08/2021, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil