Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 27.4.2021

Căn cứ Công văn số 2333/BCT-TTTN, ngày 27/04/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 39/QĐ-DKĐP ngày 27/04/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 19.160 19.540
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 17.980 18.330
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 14.320 14.600
Dầu KO Đồng/lít 13.250 13.510

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 27/04/2021, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil