Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 27.7.2021

Căn cứ Công văn số 4469/BCT-TTTN, ngày 27/07/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 89/QĐ-DKĐP ngày 27/07/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 27 tháng 07 năm 2021 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 21.680 22.110
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 20.490 20.890
Điêzen 0,05% S-II Đồng/lít 16.370 16.690
Điêzen 0,001% S-V Đồng/lít 16.720 17.050
Dầu KO Đồng/lít 15.390 15.690

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 27/07/2021, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil