Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 01.8.2019

Căn cứ Công văn số 5531/BCT-TTTN, ngày 01/8/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 87/QĐ-DKĐP ngày 01/8/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 01 tháng 8 năm 2019 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 20.910  21.320
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 19.900 20.290
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 17.020 17.360
Dầu KO Đồng/lít 15.960 16.270

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 01/8/2019, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil