Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 13.05.2020

Căn cứ Công văn số 3397/BCT-TTTN, ngày 13/05/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 65/QĐ-DKĐP ngày 13/05/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 13 tháng 05 năm 2020 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 12.230 12.470
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 11.520 11.750
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 9.850 10.040
Dầu KO Đồng/lít 7.880 8.030

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 13/05/2020, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil