Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 15.01.2020

Căn cứ Công văn số 343/BCT-TTTN, ngày 15/01/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 23/QĐ-DKĐP ngày 15/01/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 15 tháng 01 năm 2020 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 20.910 21.320
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 19.840 20.230
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 16.540 16.870
Dầu KO Đồng/lít 15.530 15.840

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 15/01/2020, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil