Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 15.11.2019

Căn cứ Công văn số 8733/BCT-TTTN, ngày 15/11/2019 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 120/QĐ-DKĐP ngày 15/11/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 15 tháng 11 năm 2019 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 20.790 21.200
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 19.500 19.890
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 15.960 16.270
Dầu KO Đồng/lít 14.960 15.250

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 15/11/2019, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil