Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 28.05.2020

Căn cứ Công văn số 3824/BCT-TTTN, ngày 28/05/2020 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 69/QĐ-DKĐP ngày 28/05/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 28 tháng 05 năm 2020 như sau:

Mặt hàng Đơn vị tính Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 13.120 13.380
Xăng E5 RON 92-II Đồng/lít 12.400 12.640
Điêzen 0,05% S Đồng/lít 10.740 10.950
Dầu KO Đồng/lít 8.750 8.920

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường)

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút ngày 28/05/2020, cụ thể như sau:

Nguồn: Orient Oil